Medische vertalingen

Ook binnen de gezondheidszorg is een goede vertaalservice van belang. Medische vertalingen worden vaker uitgevoerd dan je in eerste instantie zou denken. In deze branche is het meer dan belangrijk dat vertaling goed worden uitgevoerd. Hier lees je meer over medische vertalingen en het belang van goede vertalingen binnen deze branche.

Medische teksten vertalen

Bij medische vertalingen kan het gaan om bijsluiters, voorschriften, diagnoses of medische studies en andere vertalingen. Medische teksten zijn vaak erg complex en lastig te lezen. Daarom zijn deze teksten voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Het bevat veel moeilijke terminologie en vakjargon. Daarom zijn deze vertalingen zeer arbeidsintensief en duurt het lang om deze uit te voeren. Ook omdat het van groot belang is dat de teksten goed worden vertaald. Dubbelzinnigheid, onbegrijpelijke teksten en fouten zijn uit den boze. Goede communicatie is binnen de gezondheidszorg immers van levensbelang.

Discretie bij medische vertaling

Daarnaast is discretie een belangrijke issue bij vertalingen binnen de gezondheidszorg. Vooral wanneer het gaat om patiënt informatie, rapporten of dossiers. Zo is het belangrijk dat er netjes en zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan en de desbetreffende partij discreet blijft en bescherming van gevoelige documenten goed op orde heeft.

Medisch vertaalbureau

Elk vertaalbureau heeft bepaalde specialismen. Wanneer je een medische vertaling moet laten uitvoeren is het verstandig dit uit te besteden aan een vertaler die ervaring heeft met vertalingen uitvoeren op medisch gebied. Zij weten de juiste terminologie te gebruiken en zijn consequent in het woordgebruik. Alleen dan kan je garanderen dat de teksten vrij zijn van onjuistheden. Bij het uitzoeken van een vertaalbureau is het van belang uit te zoek of de vertalers ervaring hebben met het uitvoeren van medische vertalingen. De vertaler moet zowel kennis hebben van de medische terminologie als de doeltaal. Een professioneel vertaalbureau laat ook vaak een revisie uitvoeren zodat ze kunnen garanderen dat de tekst vrij is van fouten en de inhoud kloppend is. Een vertaling wordt in dit geval gecontroleerd op grammatica, gebruik van terminologie en spelling. Ook kun je checken of het medisch vertaalbureau in het bezit is van een certificering om kwaliteit te garanderen.